Microstructure and properties of ceramic matrix composites
Doktorsavhandling, 1992

creep resistance

microcracking

oxidation

fracture behaviour

temperature

deformation mechanisms

whisker reinforced CMC materials

electron microscopy

Författare

Håkan A. Swan

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-684-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 845

Mer information

Skapat

2017-10-07