On the characterization and design of active microwave components
Doktorsavhandling, 1992

microwave devices

radar systems

GaAs

design

MESFETs

HEMTs

Författare

Martin Schöön

Institutionen för elkretsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-721-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 877

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 231

Mer information

Skapat

2017-10-08