On zero sets of holomorphic functions in bounded strictly pseudoconvex domains in C
Doktorsavhandling, 1992

bounded holomorphic function

divisor

current

Författare

Jim Arlebrink

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-7032-699-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 859

Mer information

Skapat

2017-10-07