Organocopper compounds and iodotrimethylsilane in stereoselective conjugate additions
Doktorsavhandling, 1992

organoccopper

stereoselective

1.4 addition

TMSI

conjugate addition

iodotrimethylsilane

asymmetric

optical activity

halosilanes

chiral

copper reagerent

Författare

Mikael Bergdahl

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

91-7032-688-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 857

Mer information

Skapat

2017-10-07