Spectrometers and receiver systems for ground, balloon and satellite based (sub)millimetre radio astronomy
Doktorsavhandling, 1992

subsystem standards

spectrometer design

autocorrelator

(sub)millimetre wavelength radio

Författare

Anders Emrich

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-669-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 839

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 225

Mer information

Skapat

2017-10-07