Intuitionistic model constructions and normalization proofs
Övrigt konferensbidrag, 1993

Författare

Peter Dybjer

Programmeringslogik

Thierry Coquand

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Proceedings of the 1993 TYPES Workshop, Nijmegen

85-109

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07