Intuitionistic model constructions and normalization proofs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Peter Dybjer

Programmeringslogik

Thierry Coquand

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Mathematical Structures in Computer Science

Vol. 7 75-94

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07