Unstable flow of molten polymers
Doktorsavhandling, 1992

talc

melt strength

polythylene

fillers

polypropylene

extruder

melt flow instabilities

oscillations

film blowing

composites

frequency analysis

extrudate surface

capillary extursion

polyolefine

Författare

Johan Becker

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

91-7032-700-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 861

Mer information

Skapat

2017-10-07