Normalization and the Yoneda embedding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Peter Dybjer

Programmeringslogik

Djordje Cubric

Philip Scott

Mathematical Structures in Computer Science

Vol. 8 153-192

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06