Geotermisk energi- något för Sverige?
Artikel i övrig tidskrift, 1976

Geotermi

värmeproduktion

torium

uran

Författare

Kaj Ahlbom

Institutionen för geologi

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Sveriges Natur

Vol. 1978 1 18-21

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07