Geotermisk energiutvinning ur sprick- och krosszoner.
Artikel i övrig tidskrift, 1978

sprickzon

Geotermi

Författare

Kaj Ahlbom

Institutionen för geologi

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Gustaf Lind

Institutionen för geologi

Geol. inst., CTH/GU

Vol. Publ. B. 103 1-45

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07