A comparison of in-situ radionuclide migration studies in the Studsvik area and laboratory measurements.
Kapitel i bok, 1982

laboratory

radionuclide

migration

in-situ

Författare

Landström. Ove

C-E. Klockars

O. Persson

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Eva-Lena Tullborg

Scientific basis for Nuclear waste management. Vol.5.

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13