Artificial and Intercellular Nanotubes
Doktorsavhandling, 2013

FB, Fysikgården 4, Physics Building, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Jon Otto Fossum, Department of Physics, Norwegian University of Science and Technology, Norway

Författare

HAIJIANG ZHANG

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Biofysik

Nanoteknik

ISBN

978-91-7385-857-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

FB, Fysikgården 4, Physics Building, Chalmers University of Technology

Opponent: Prof. Jon Otto Fossum, Department of Physics, Norwegian University of Science and Technology, Norway

Mer information

Skapat

2017-10-07