Is there an evolution of the art and science of technology management
Övrigt konferensbidrag, 1989

art and science

technology management

evolution

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Paper prepared for a seminar on Innovation and the evolution of firms, arranged by The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06