Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Sven Lagerwall

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Ferroelectrics

Vol. 301 15-45

Ämneskategorier

Fysik