Design and applications of sub-kelvin tunnelling microscopy
Doktorsavhandling, 1994

tunneling microscopy

mesoscopic phenomenon

magnetic flux

Författare

Per Anders Davidsson

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7197-060-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1065

Mer information

Skapat

2017-10-06