Monolith reactors in three-phase processes
Doktorsavhandling, 1994

Taylor flow

computational fluid dynamics

monolith reactor

methanol synthesis

acetylene hydrogenation

three-phase

desulfurization

Författare

Rolf Edvinsson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-062-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1068

Mer information

Skapat

2017-10-07