Theory of electron transport in superconducting heterostructures
Doktorsavhandling, 1994

high-Tc

superconducting junctions

transport processes

heterostructures

BCS theory

Ginzburg-Landau theory

superconductors

Josephson effect

critical currents

grain boundaries

superconductivity

Författare

Magnus Hurd

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

91-7197-022-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1042

Mer information

Skapat

2017-10-07