Strategic options for national monopolies in transition. The case of Swedish Telecom
Artikel i övriga tidskrifter, 1991

Swedish Telecom

Strategic options

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Telecommunications Policy

Vol. 15 453-476

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi