Strategic options for national monopolies in transition. The case of Swedish Telecom
Artikel i övrig tidskrift, 1991

Swedish Telecom

Strategic options

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Telecommunications Policy

Vol. 15 5 453-476

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08