Technology Management and International Business. Internationalization of R&D and Technology
Bok, 1992

International Business

Internationalization

Technology Management

R&D

Technology

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06