Simulations of density profiles in JET hybrid discharges
Paper i proceeding, 2012

Författare

L. Garzotti

C. Bourdelle

J. Citrin

F. Kochl

J. Lönnroth

Sara Moradi

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

V. Parail

I. Voitsekhovitch

P. Belo

J.P.S. Bizarro

G. Corrigan

39th EPS Conference on Plasma Physics 2012, EPS 2012 and the 16th International Congress on Plasma Physics; Stockholm; Sweden; 2 July 2012 through 6 July 2012; Code 96757

Vol. 1 157-160
978-162276981-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

ISBN

978-162276981-0

Mer information

Skapat

2017-10-08