First Principles Calculations for NOx Reduction over Ag/Al2O3
Doktorsavhandling, 2013

Kollektor
Opponent: Prof. Manos Mavrikakis, University of Wisconsin-Madison, USA

Författare

Simon Klacar

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Mechanism for reversed photoemission core-level shifts of oxidized Ag

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics,; Vol. 85(2012)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Facile NOx interconversion over preoxidized Ag(111)

Surface Science,; Vol. 617(2013)p. 167-174

Artikel i vetenskaplig tidskrift

High-Coverage Oxygen-Induced Surface Structures on Ag(111)

Journal of Physical Chemistry C,; Vol. 118(2014)p. 15324-15331

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Oxidation of Small Silver Clusters: A Density Functional Theory Study

Journal of Physical Chemistry C,; Vol. 114(2010)p. 12610-12617

Artikel i vetenskaplig tidskrift

H-2 dissociation over Ag/Al2O3: the first step in hydrogen assisted selective catalytic reduction of NOx

Catalysis Science and Technology,; Vol. 3(2013)p. 183-190

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Carbonate formation on p(4 x 4)-O/Ag(111)

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics,; Vol. 84(2011)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Teoretisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-91-7385-863-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3544

Kollektor

Opponent: Prof. Manos Mavrikakis, University of Wisconsin-Madison, USA

Mer information

Skapat

2017-10-07