Towards an optimized dental implant and implant bridge design : A biomechanical approach
Doktorsavhandling, 1997

bone

mobility

stress

hypothrophy

dental implant

neck

design

surface roughness

resorption

thread

Författare

Stig Hansson

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

ISBN

91-7197-475-X

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1279

Mer information

Skapat

2017-10-07