Studies of prompt gamma radiation from fission fragments
Doktorsavhandling, 1971

Författare

Harry Albinsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0008291-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 111

Mer information

Skapat

2017-10-08