Specification-Based Testing with QuickCheck
Kapitel i bok, 2003

Författare

John Hughes

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Koen Lindström Claessen

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

The fun of programming - edited by Jeremy Gibbons and Oege de Moor

17-40

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

1-4039-0772-2

Mer information

Skapat

2017-10-08