System Safety Design of the SIRIUS 2001 Drive-by-Wire Car - In Retrospect
Paper i proceeding, 2003

Författare

Per Johannessen

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Jan Torin

Chalmers, Institutionen för datorteknik

International System Safety Conference, Ottawa, Ontario, Canada, 2003

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06