On Communication Requirements for Control-by-Wire Applications
Paper i proceeding, 2003

Författare

R. Johansson

Per Johannessen

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Kristina Forsberg

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Håkan Sivencrona

Chalmers, Institutionen för datorteknik

International System Safety Conference, Ottawa, Ontario, Canada, 2003

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06