Simple Wait-Free Snapshots for Real-Time Systems with Sporadic Tasks
Rapport, 2003

Författare

Per Håkan Sundell

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Philippas Tsigas

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report - Department of Computing Science, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:10

Mer information

Skapat

2017-10-07