Energy-Aware Static Scheduling of Heterogeneous Embedded Real-Time Systems
Rapport, 2003

Författare

Cecilia Ekelin

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Jan Jonsson

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report - Department of Computing Science, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:13

Mer information

Skapat

2017-10-07