Finite element analysis of nonlinear structures : small and large displacement analysis of elastic and elasto-plastic beams, frames, plates, and shells
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0084426-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 129

Mer information

Skapat

2017-10-07