Experimental decay-scheme studies of odd-A deformed nuclei
Doktorsavhandling, 1968

Författare

Preben Holenius Blichert-Toft

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0521391-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 79

Mer information

Skapat

2017-10-06