On load distribution in rolling bearing arrangements with special reference to the influence of bearing misalignment
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Staffan Andréason

Institutionen för maskinelement

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0082678-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 121

Mer information

Skapat

2017-10-06