Studies of lattice vibrations in metallic and ionic solids by neutron inelastic scattering
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Lars Almqvist

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

99-0079577-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 148

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07