On the motion of low energy light ions in thin single crystal films
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Carl-Joel Andreen

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0513669-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 64

Mer information

Skapat

2017-10-06