Investigations in neutron activation analysis
Doktorsavhandling, 1966

Författare

Dag Brune

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0513635-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 56

Mer information

Skapat

2017-10-07