Decomposition of cellulose xanthate during spinning of viscose in solutions of low acid content
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Bertil Törnell

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

99-0593204-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 65

Mer information

Skapat

2017-10-06