A study of dual models in the theory of strong interactions
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Lars Brink

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Annan teknik

Fysik

ISBN

99-0083462-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 130

Mer information

Skapat

2017-10-07