The Cauchy problem for systems in L- and Lipschitz-spaces
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Philip Brenner

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

9971-0-0324-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 103

Mer information

Skapat

2017-10-06