Ignition and burning properties of textiles : a study of test methods
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Arnold Bernskiöld

Avdelningen för textil provningsteknik

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

9971-0-0322-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 95

Mer information

Skapat

2017-10-06