Optimum design of electrical machines
Doktorsavhandling, 1969

Författare

O. W. Andersen

Institutionen för elektromaskinlära

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0005791-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 90

Mer information

Skapat

2017-10-06