Contributions to the theory of linear and nonlinear wave propagation in dispersive media
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Jan Askne

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0005794-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 106

Mer information

Skapat

2017-10-07