Setting of wool
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Margareta Cednäs

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0513648-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 61

Mer information

Skapat

2017-10-07