Time-dependent behaviour of reinforced concrete structures : [sammanfattning: Inverkan av långtidsberoende effekter hos armerade betongkonstruktioner] Krister Cederwall
Doktorsavhandling, 1971

Författare

Krister Cederwall

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0018685-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 446

Mer information

Skapat

2017-10-06