A method for the design of ducted propellers in a uniform flow
Doktorsavhandling, 1968

Författare

Gilbert Dyne

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0521388-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 73

Mer information

Skapat

2017-10-07