Plastic sheet bending
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Ralph Crafoord

Institutionen för mekanisk teknologi

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

9971-0-1045-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 101

Mer information

Skapat

2017-10-06