An experimental study of short staple spinning
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bengt Edberg

Institutionen för textilmekanik

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0083467-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 135

Mer information

Skapat

2017-10-06