Thin-walled cylindrical shells under axial compression : prebuckling, buckling, and postbuckling behaviour : Monte Carlo simulation of the scatter in load carrying capacity
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bo Edlund

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Materialteknik

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0356141-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 145

Mer information

Skapat

2017-10-08