On the leakage and efficiency of turbomachines
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Rune Eng

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0006044-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 100

Mer information

Skapat

2017-10-07