On the use of active and non-reciprocal elements in network theory
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Tore Fjällbrant

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0587926-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 68

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07