Topics in applied pattern recognition
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Gösta H., Granlund

Institutionen för elkretsteori

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

99-0079551-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 132

Mer information

Skapat

2017-10-06